تبلیغات
+آموزش زبان انگلیسی برای همه+ - آثار من (مدیر)/ My Works
کتاب ها و مقالاتی که تاکنون در تهیه و نشر آن ها نقش داشته ام (حدود 50 اثر) به شرح زیر می باشد:

1- داستان زیبای خفته /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

2- داستان جولیوس سزار /  نوجوانان / ترجمه / انتشارات نسل نو

3- داستان ناپلئون بنا پارت /  نوجوانان / ترجمه / انتشارات نسل نو

4- داستان های نادی 5 جلد /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

5- داستان هنسل و گرتل /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

6- داستان پری دریایی /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

7- داستان آهوی کوچولو /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

8- داستان سیندرلا /  کودکان / ترجمه / انتشارات نسل نو

9- کتاب کار و تمرین / اول راهنمایی / انتشارات نیمکت

9- کتاب کار و تمرین  / دوم راهنمایی / انتشارات نیمکت

10- کتاب کار و تمرین  / سوم راهنمایی / انتشارات نیمکت

11- کتاب کار و تمرین / اول راهنمایی / انتشارات قلم چی

12- کتاب کار و تمرین / دوم راهنمایی / انتشارات قلم چی

13- کتاب کار و تمرین / اول راهنمایی / انتشارات الگو و برایند

14- کتاب کار و تمرین / دوم راهنمایی / انتشارات الگو و برایند

15- کتاب کار و تمرین/ سوم راهنمایی / انتشارات الگو و برایند

16- کتاب کار و تمرین / اول راهنمایی / انتشارات گاما

17- کتاب کار و تمرین / دوم راهنمایی / انتشارات گاما

18- کتاب کار و تمرین/ سوم راهنمایی / انتشارات گاما

19- کتاب کار و تمرین/ اول،دبیرستان / انتشارات گنج آزمون

20- کتاب کار و تمرین/ دوم دبیرستان / انتشارات گنج آزمون

21- کتاب کار و تمرین / سوم دبیرستان / انتشارات گنج آزمون

22- کتاب کار و تمرین / دوم راهنمایی / انتشارات ندوشن

23- کتاب تدریس اثربخش در مدارس / دبیران و مدیران / ترجمه / انتشارات قو

24- کتاب دروس طلایی / هفتم / انتشارات گسترش علوم

25- کتاب آزمون / هفتم / انتشارات گسترش علوم

26- کتاب کار دروس / هفتم / انتشارات گسترش علوم

27- کتاب کار / هفتم / انتشارات گسترش علوم

28_ کتاب دروس طلایی / هشتم/ انتشارات گسترش علوم

29- کتاب آزمون / هشتم/ انتشارات گسترش علوم

30- کتاب دروس طلایی / نهم/ انتشارات گسترش علوم

31- کتاب آزمون / نهم/ انتشارات گسترش علوم

32- کتاب دروس طلایی / اول دبیرستان/ انتشارات گسترش علوم

33- کتاب دروس طلایی / دوم دبیرستان/ انتشارات گسترش علوم

34- جزامتحان (جزوه و امتحان) / سوم دبیرستان/ انتشارات گسترش علوم

35- کتاب پرسمان / نهم / انتشارات گاج

36- کتاب گام به گام الکترونیک / هفتم / انتشارات سیمیا

37- کتاب گام به گام الکترونیک / هشتم/ انتشارات سیمیا

38- کتاب گام به گام الکترونیک / نهم/ انتشارات سیمیا

39- کتاب تمرین طبقه بندی شده / اول دبیرستان / گل واژه

40- کتاب تمرین طبقه بندی شده (ویرایش) / دوم دبیرستان / گل واژه

41- کتاب کار و تمرین  / هفتم / انتشارات گنج آزمون

42- کتاب کار و تمرین  / هشتم/ انتشارات گنج آزمون

43- داستان هری پاتر و گروه ققنوس / ترجمه سه فصل از کتاب / انتشارات ...

44-  کتاب گرامر دو زبانه (مبتدی تا پیشرفته) / ویرایش / انتشارات ...

و ترجمه ی چندین مقاله ی آموزشی که در مجلات رشد تکنولوژی آموزشی به چاپ رسیده است  • paper | اس ام اس دون | ریه